Gởi tiền phí thấp
Gởi sua Ensure, dau xanh, salonpas, Gifts
Điện thoại giá rẻ
Gởi laptop, ipad, hàng điện tử về Việtnam
US cell phones unlimited, no contract
Unlock phones
AS SEEN on EBAY for US BUYERS
Contact Us
Links
Sua Ensure to Saigon $85/ 6 hop

Bánh sinh nhựt
Bánh sinh nhựt
Bánh sinh nhựt
Item#: SN-081
$43.00
Về: 

Product Description
Bánh có sữa, kem sữa, bột ḿ, bơ, đường, trứng, .... Khoảng 15 -20 phần ăn, size 29cm x 7cm ~ 11in x 3 in. Bánh giao tại Sàig̣n 1-4 ngày sau khi đặt hàng. Tỉnh 3-6 ngày + thêm $7 vận chuyển.