Gởi tiền ph thấp
Gởi sua Ensure, dau xanh, salonpas, Gifts
Điện thoại gi rẻ
Gởi laptop, ipad, hng điện tử về Việtnam
US cell phones unlimited, no contract
Unlock phones
AS SEEN on EBAY for US BUYERS
Contact Us
Links
Sua Ensure to Saigon $85/ 6 hop

Tu Thien The/ The 2 Chieu Saigon 7.9 cents/min, Tinh/cell 9.9 cents
Tu Thien The/ The 2 Chieu Saigon 7.9 cents/min, Tinh/cell 9.9 cents
Tu Thien The/ The 2 Chieu Saigon 7.9 cents/min, Tinh/cell 9.9 cents
Item#: TTT-T2c
Regular price: $11.00
Sale price: $10.00

Product Description
Giá rẻ 5.4 cents/phút Saigon/Hanoi $10 = 132 ph�t, Tỉnh/ điện thoại di động; 106 ph�t. Xin vui l�ng để lại số phone.