Gởi tiền phí thấp
Gởi sua Ensure, dau xanh, salonpas, Gifts
Điện thoại giá rẻ
Gởi laptop, ipad, hàng điện tử về Việtnam
US cell phones unlimited, no contract
Unlock phones
AS SEEN on EBAY for US BUYERS
Contact Us
Links
Sua Ensure to Saigon $85/ 6 hop

sua Ensure to Saigon $84/6 hop
Ensure to Saigon
Ensure to Saigon
Item#: ensure-to-saigon
$88.00

Product Description
6 vanilla cans of 14 oz (400g), 9-12 days to deliver.

@@@@@@@ Chú ư: Shipping address là địa chỉ của khách hàng bên Mỹ. Phần tên, địa chỉ và số phone bên VN được điền vào "Comments" in Billing Information section (dưới phần email address). Cám ơn.